Informacje o Klubie

 

 logo_konusik

Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej „Konusik” działa w ramach stowarzyszenia jakim jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego w  Pabianicach. Kontynuujemy tradycje Klubu, który powstał w 1974r. Łączy nas wspólna pasja jaką jest uprawianie turystyki rowerowej. Pasją dzielimy się nią z innymi dlatego organizujemy dla mieszkańców Pabianic cykliczne rajdy rowerowe. Imprezy te zyskują coraz większe grono uczestników. Nasze dziania koordynujemy na comiesięcznych zebraniach Klubu. Za działania grupy odpowiedzialny jest zarząd RKTK. Członkowie Klubu posiadają doświadczenie organizacyjne zdobyte w innych Klubach Oddziału PTTK w Pabianicach.

Za poszczególne imprezy odpowiedzialny jest wyznaczony komandor rajdu oraz grupa osób zabezpieczających rajd od strony technicznej. Kolarze przejechali wzdłuż i wszerz całą Polskę. Smak wolności, poznawanie piękna i historii wielu regionów, obcowanie z przyrodą zakłóca jedynie cichy szum opon toczących się „Szlakami Zamków w Polsce”, „Dookoła Polski” czy w czasie „Rower Nocy”.  Członkowie Klubu wraz z Oddziałem byli współorganizatorami cyklicznego „Rowerowego Rajdu z okazji Dnia Dziecka” oraz licznych rajdów wielodyscyplinowych. Uczestniczymy, także w przedsięwzięciach ekologicznych mających na celu poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie poruszania się wszystkim kolarzom po drogach miejskich.

займы онлайн срочно